Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-45: Prodej pozemku v k. ú. Klokočov

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-27-2020-45.pdf, RK-27-2020-45pr01.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-27-2020-45
Název Prodej pozemku v k. ú. Klokočov
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz