Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-49: Vzájemné darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš

RK-27-2020-49.pdf, RK-27-2020-49pr01.xls , RK-27-2020-49pr02.xls , RK-27-2020-49pr03.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-27-2020-49
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o vzájemný převod pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš.

Kraj Vysočina provedl v rámci stavebních akcí „II/379 Velká Bíteš – ulice Na Valech“ a „Okružní křižovatka sil. II/602 a II/379“  opravu silnic č. II/602 a II/379 v průjezdním úseku města Velká Bíteš. Geometrickým plánem č. 2328-129/2016 byl stav po stavbě zachycen a zapsán do katastru nemovitostí. Odbor majetkový se s městem Velká Bíteš dohodl na návrhu způsobu vzájemného majetkoprávního vypořádání. Pozemky, které přejdou do vlastnictví města Velká Bíteš jsou uvedeny v materiálu RK-27-2020-49, př. 1 a pozemky, které přejdou do vlastnictví Kraje Vysočina jsou uvedeny v materiálu RK-27-2020-49, př. 2. Město Velká Bíteš získá pozemky pod chodníky a Kraj Vysočina nabude pozemky pod silnicí, vše formou darovacích smluv.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje darovat městu Velká Bíteš pozemky pod chodníky dle materiálu RK-27-2020-49, př. 1 a dále navrhuje přijmout darem od města Velká Bíteš pozemky pod silnicí dle materiálu RK-27-2020-49, př. 2.

Záměr darovat pozemky městu Velká Bíteš je třeba zveřejnit dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30-ti dnů na úřední desce krajského úřadu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o zveřejnění darování pozemků a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o vzájemném majetkoprávním vypořádání.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic, p.o.

s vzájemným darováním souhlasí

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí se vzájemným darováním.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-49, př. 1 do vlastnictví města Velká Bíteš na úřední desce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-49, př. 1;
  • nabýt darem pozemky z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-49, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 15. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz