Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-50: Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice - průtah, most ev. č. 152-010

RK-27-2020-50.pdf, RK-27-2020-50pr01.docx , RK-27-2020-50pr02.docx , RK-27-2020-50pr03.docx , RK-27-2020-50pr04.pdf , RK-27-2020-50pr05.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-27-2020-50
Název Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice - průtah, most ev. č. 152-010
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 5
Popis problému

Kraj Vysočina bude v roce 2021 investorem stavby "II/152 Jemnice - průtah". V průběhu projektování a probíhající majetkoprávní přípravy stavby byl zjištěný nevyhovující stavebnětechnický stav mostu ev.č. 152-010 přes vodní tok Želetavku (na mostě měla původně proběhnout pouze úprava vozovky a přilehlých chodníků). Původně projektovaná stavba tak byla rozšířena ještě o rekonstrukci mostu ev.č. 152-010 a nově nazvaná "II/152 Jemnice - průtah, most ev.č. 152-010". Současně byl rozšířený i trvalý a dočasný zábor pozemků pro předmětnou stavbu.

Návrh řešení

Pro možnost dokončení majetkoprávní přípravy stavby OM doporučuje radě kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Povodím Moravy, s.p., IČO 708 90 013 nájemní smlouvu na části pozemků tvořících dočasný a trvalý zábor stavby v rozsahu, za cenu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-27-2020-50, př. 1 a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků tvořících trvalý zábor stavby spolu s pozemky tvořícími ochranné pásmo v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-27-2020-50, př. 2. Dále OM doporučuje radě kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Jemnice, IČO 002 89 531 smlouvu o výpůjčce na části pozemků tvořících dočasný zábor stavby v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-27-2020-50, př. 3.

Smlouva o výpůjčce není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Povodím Moravy, s.p., IČO 708 90 013 nájemní smlouvu na části pozemků tvořících dočasný a trvalý zábor stavby v rozsahu, za cenu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-27-2020-50, př. 1;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Povodím Moravy, s.p., IČO 708 90 013 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků tvořících trvalý zábor stavby spolu s pozemky tvořícími ochranné pásmo v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-27-2020-50, př. 2;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Jemnice, IČO 002 89 531 smlouvu o výpůjčce na části pozemků tvořících dočasný zábor stavby v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-27-2020-50, př. 3.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 25. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz