Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-57: Dodatek č.1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-27-2020-57.pdf, RK-27-2020-57pr01.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-27-2020-57
Název Dodatek č.1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz