Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-59: Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií předložených do 121. výzvy OPŽP - 1. část

RK-27-2020-59.pdf, RK-27-2020-59pr01.pdf , RK-27-2020-59pr02.pdf , RK-27-2020-59pr03.pdf , RK-27-2020-59pr04.pdf , RK-27-2020-59pr05.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-27-2020-59
Název Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií předložených do 121. výzvy OPŽP - 1. část
Zpracoval J. Říčan, M. Zejdová
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o projednání dokumentů Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také jen „RA a RoPD“) na částky uvedené v projektových žádostech pro pět projektů úspor energií na majetku Kraje Vysočina s názvy „5.1a Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „5.1b Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, horní hala (staré dílny)“, „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, administrativa (budova N)“ a „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, stravovací provoz (budova K)“, které byly podány do 121. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“). 

Na základě usnesení č. 0149/03/2020/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 28. 1. 2020 byly do 121. výzvy v rámci OPŽP podány projekty „5.1a Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“ a „5.1b Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“ a na základě usnesení č. 0091/02/2020/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 21. 1. 2020 byly do 121. výzvy v rámci OPŽP podány projekty „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, horní hala (staré dílny)“, „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, administrativa (budova N)“ a „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, stravovací provoz (budova K)“. Pro tyto projekty byly vydány RA a RoPD dle materiálů RK-27-2020-59, př. 1, RK-27-2020-59, př. 2, RK-27-2020-59, př. 3, RK-27-2020-59, př. 4 a RK-27-2020-59, př. 5. Jedná se o vydání RA a RoPD pro první z projektů úspor energií, které byly podány do 121. výzvy. Následovat budou vydání RA a RoPD pro zbývající dva projekty, a to na zateplení objektu lékárny Nemocnice Nové Město na Moravě a dolní haly SOŠ řemesel Velké Meziříčí, o jejichž podpoře rozhodla na svém jednání Výběrová komise Řídicího orgánu OPŽP dne 14. 7. 2020.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje (dále jen „ORR“) a Odbor majetkový (dále jen „OM“) Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-27-2020-59, př. 1, RK-27-2020-59, př. 2, RK-27-2020-59, př. 3, RK-27-2020-59, př. 4 a RK-27-2020-59, př. 5 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-27-2020-59, př. 1, RK-27-2020-59, př. 2, RK-27-2020-59, př. 3, RK-27-2020-59, př. 4 a RK-27-2020-59, př. 5 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „5.1a Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „5.1b Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, horní hala (staré dílny)“, „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, administrativa (budova N)“ a „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, stravovací provoz (budova K)“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz