Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-63: Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci

RK-27-2020-63.pdf, RK-27-2020-63pr01.doc

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-27-2020-63
Název Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci
Zpracoval E. Leligdonová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci uzavřené dne 22. 5. 2020 mezi Krajem Vysočina a Spolkem pro obnovu venkova.

Usnesením č. 0794/14/2020/RK  ze dne 28. 4. 2020 („Rada kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-14-2020-63, př. 1.“) rozhodla Rada kraje o uzavření smlouvy o spolupráci při pořádání národní konference Venkov 2020 (dále jen „konference“), která se měla konat ve dnech 21. – 23. 9. 2020 ve Žďáru nad Sázavou.

Z důvodu aktuální epidemiologické situace v České republice byl určen nový termín konference, a to 26. – 28. 5. 2021. Je tedy nezbytné provést příslušnou úpravu smlouvy.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-27-2020-63, př. 1.

Stanoviska Odbor životního prostředí a zemědělství

OŽPZ  souhlasí s novým termínem konání Národní konference Venkov ve dnech 26. – 28. 5. 2021, protože v tématech národní konference je zahrnuta propagace zemědělství v Kraji Vysočina, propagace potravin vyrobených v regionu a potřeby domácí produkce a podpora spolků na našem venkově.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá k materiálu připomínky a souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-27-2020-63, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz