Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-69: Udělení souhlasů v rámci projektů kotlíkových dotací Kraji Vysočina

RK-27-2020-69.pdf, RK-27-2020-69pr01.pdf , RK-27-2020-69pr02.pdf , RK-27-2020-69pr03.pdf , RK-27-2020-69pr04.pdf , RK-27-2020-69pr05.pdf , RK-27-2020-69pr06.pdf , RK-27-2020-69pr07.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-27-2020-69
Název Udělení souhlasů v rámci projektů kotlíkových dotací Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 7
Popis problému

Jedná se o souhlasy s převodem nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektů kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Přehled žádostí o souhlas je obsahem materiálu RK-27-2020-69, př. 1.

Dle čl. 10 Smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálů RK-27-2020-69, př. 2, RK-27-2020-69, př. 3 a RK-27-2020-69, př. 4, jsou příjemci povinni nakládat do 31. 12. 2020 (resp. v případě projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II do 31. 12. 2025 a v případě projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III do 31. 12. 2028) s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této Smlouvy a s nemovitostí, ve které byla akce realizována v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost, ve které byla akce realizována po tuto dobu na jinou osobu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o vydání souhlasu s převodem nemovitostí dle materiálů RK-27-2020-69, př. 5, RK-27-2020-69, př. 6 a RK-27-2020-69, př. 7.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tyto uvedené žádosti posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit v případě Smlouvy PR02270.3065 souhlas s darováním nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla, v případě Smlouvy PR02737.3250 souhlas s darováním nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla a v případě Smlouvy PR01537.1194 vyslovit souhlas s prodejem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-27-2020-69, př. 2, RK-27-2020-69, př. 3 a RK-27-2020-69, př. 4.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje
  • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1194, za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-69, př. 5;
  • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.3065, za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-69, př. 6;
  • s darováním nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.3250, za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-69, př. 7.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz