Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-72: Pověření zadavatele k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek

RK-27-2020-72.pdf

Číslo materiálu 72
Číslo jednací RK-27-2020-72
Název Pověření zadavatele k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o pověření zaměstnanců Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek zejména přes elektronický nástroj (EZAK).

Právní úprava zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů stejně tak jako ustanovení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, nezakládá povinnost ustanovení hodnotících komisí, resp. komisí pro otevírání obálek. Pro proces otevírání obálek je stanovování komise krajně neefektivní a nehospodárné, je tedy vhodnější jmenovat konkrétní zaměstnance k provádění těchto úkonů v rámci zadávání veřejných zakázek.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje radě kraje rozhodnout pověřit zaměstnance ORR Ing. Bc. Jana Ježe, Mgr. Petra Tlustoše, Ing. Evu Hasoňovou, Ing. Jana Říčana, Mgr. Evu Leligdonovou, Ing. Ditu Pykalovou otevíráním nabídek v rámci procesu zadávání veřejných zakázek. Pro každé otevírání nabídek je třeba účasti alespoň 2 takto pověřených osob.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

pověřit zaměstnance Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, Ing. Bc. Jana Ježe, Mgr. Petra Tlustoše, Ing. Evu Hasoňovou, Ing. Jana Říčana, Mgr. Evu Leligdonovou, Ing. Ditu Pykalovou k otevírání nabídek podaných v rámci procesu zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz