Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2018-36: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Neveřejný materiál:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).

RK-28-2018-36.pdf, RK-28-2018-36pr01.pdf , RK-28-2018-36pr02.pdf , RK-28-2018-36pr03.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-28-2018-36
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz