Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-02: Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina – soutěž škol

RK-28-2020-02.pdf, RK-28-2020-02pr01.doc , RK-28-2020-02pr02.doc , RK-28-2020-02pr03.doc , RK-28-2020-02pr04.doc

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-28-2020-02
Název Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina – soutěž škol
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 4
Popis problému

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 3. 4. 2018 schválila usnesením č.  0552/11/2018/RK Strategii elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na léta 2018 – 2021. Na základě této Strategie je Kraj Vysočina, společně s dalšími 11 kraji, členem projektu Kraje pro bezpečný internet. 

V rámci tohoto projektu je Kraj Vysočina zapojen do soutěžního znalostního kvízu k problematice el. bezpečnosti určeného pro žáky a studenty základních a středních škol. Součástí soutěžního kvízu je i soutěž určená pro školy v jednotlivých krajích. 

Navrhujeme, aby vítězná škola v Kraji Vysočina získala finanční dar od Kraje Vysočina.

Pracovní skupina elektronické bezpečnosti, na základě Strategie elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na léta 2018 – 2021, pořádá již 9. ročník kreativní soutěže „Nevěř všemu na netu“. Soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol v Kraji Vysočina. V rámci této soutěže bude oceněna nejúspěšnější škola.  

Návrh řešení

V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet bude Kraj Vysočina realizovat soutěž škol. Vítězná škola získá finanční dar ve výši 20 000 Kč. 

V rámci kreativní soutěže bude také realizována soutěž škol. Vítězná škola získá finanční dar ve výši 20 000 Kč. 

Náklady na finanční dary budou hrazeny z rozpočtu odboru informatiky na rok 2020 (projekt eCrime). 

Soutěže škol budou realizovány na základě pravidel soutěže (RK-28-2020-02, př. 1, RK-28-2020-02, př. 2). S vítěznými školami budou uzavřeny darovací smlouvy dle přílohy č. 3 a č 4 (RK-28-2020-02, př. 3, RK-28-2020-02, př. 4) materiálu.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí
  • realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a soutěže pro školy v rámci kreativní soutěže „Nevěř všemu na netu“;
  • poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč vítězným školám z rozpočtu odboru informatiky, celkem tedy 40 000 Kč;
schvaluje

uzavření darovacích smluv dle materiálů RK-28-2020-02, př. 3, RK-28-2020-02, př. 4 s vítěznými školami.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 1. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz