Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-05: Dar pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava

RK-28-2020-05.pdf, RK-28-2020-05pr01.doc , RK-28-2020-05pr02.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-28-2020-05
Název Dar pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Vysoká škola polytechnická Jihlava požádala Kraj Vysočina o poskytnutí osobních ochranných pomůcek pro své studenty vykonávající praxi ve zdravotnických zařízeních (dále jen „nemocnice“), a to především z důvodu nepříznivé epidemiologické situace související s bojem proti onemocnění COVID-19. Studenti vykonávající praxi v nemocnicích jsou důležitou součástí poskytování zdravotní péče a velkou pracovní posilou. Darovací smlouva s konkrétním určením osobních ochranných pomůcek je uvedena v materiál RK-28-2020-05, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit poskytnutí věcného daru v hodnotě 99 000 Kč Vysoké škole polytechnické Jihlava dle materiálu RK-28-2020-05, př. 1. Věcný dar je určen na pomoc v současné situaci vyvolané bojem proti šíření onemocnění Covid-19.

Příslušnost rady kraje je dána ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O03000 (příloha č. 2 tohoto materiálu).

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401, dle materiálu RK-28-2020-05, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 15. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz