Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-07: Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-28-2020-07.pdf, RK-28-2020-07pr01.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-28-2020-07
Název Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku, a to:

  • peněžního účelového daru od města Havlíčkův Brod ve výši 500 000 Kč (na nákup infusní techniky - 12 ks perfusorů) pro anesteziologicko-resuscitační oddělení. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-28-2020-07, př. 1.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.

Návrh řešení

Peněžní účelový dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-28-2020-07, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2020-07, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Termín 2. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz