Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-13: Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci JUPITER club, s.r.o.

RK-28-2020-13.pdf, RK-28-2020-13pr01.pdf , RK-28-2020-13pr02.pdf , RK-28-2020-13pr03.doc

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-28-2020-13
Název Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci JUPITER club, s.r.o.
Zpracoval O. Rázl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 21. 1. 2020 usnesením č. 0059/02/2020/RK rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč organizaci JUPITER club, s.r.o. na realizaci akce Evropský festival filosofie na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (viz materiál RK-28-2020-13, př. 1).

Vzhledem k epidemii koronaviru došlo ke změně termínu konání akce a pořadatelé se na Kraj Vysočina obrátili s žádostí o změnu termínu dodání závěrečné zprávy (viz materiál RK-28-2020-13, př. 2).

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci JUPITER club, s.r.o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 46967036 dle materiálu RK-28-2020-13, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2020-13, př. 3.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz