Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-24: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť

RK-28-2020-24.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-28-2020-24
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a základní školy Třešť (dále též škola) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

Škola podala žádost o vyřazení fyzicky již neexistujícího majetku.

Jedná se o Čistírnu odpadních vod, rok zařazení 1. 1. 2000, způsob pořízení – delimitace, pořizovací cena 926 342 Kč, zůstatková cena 1 Kč.

Čistírna odpadních vod, která byla umístěna v kolně na parcelním čísle 446/7, byla součástí komplexu budov původně využívaných pro odborný výcvik v ulici Rooseveltova v Třešti. Škola nabyla čistírnu odpadních vod delimitací v roce 2000. Od 1. 8. 2001 byla ve městě uvedena do provozu centrální čistírna odpadních vod a veškerá odpadní voda byla svedena do kanalizace. V důsledku toho, přestala být čistička odpadních vod školy využívána. Tehdejší vedení organizace ji nechalo asi v období 2001 až 2005 demontovat a zlikvidovat, nedošlo ale k administrativnímu vyřazení majetku z evidencí školy.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku z evidence školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Odbor majetkový

OM nemá námitek k předloženému materiálu.

Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením Čistírny odpadních vod, rok zařazení 1. 1. 2000, způsob pořízení – delimitace, pořizovací cena 926 342 Kč, zůstatková cena 1 Kč, dle materiálu RK-28-2020-24.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz