Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-29: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.

RK-28-2020-29.pdf, RK-28-2020-29pr01.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-28-2020-29
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Judo Vysočina, z. s. o finanční dar ve výši 100 000 Kč na zajištění výdajů souvisejících s účastí v extralize mužů ČR v podzimní části roku 2020. Částka bude využita na sportovní přípravu judistů, povinné poplatky za účast v extralize a na materiálové zabezpečení (např. kimona s logem Kraje Vysočina). Klub Judo Vysočina v návaznosti na dlouholetou a systematickou práci s mládeží (KCTM Judo) dokázal postoupit do nejvyšší soutěže převážně s vlastními odchovanci.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu předkládá k projednání orgánům kraje poskytnutí finančního daru Judo Vysočina, z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO: 22750886, na činnost oddílu mužů dle materiálu RK-28-2020-29, př. 1. Výši finančního daru navrhuje OŠMS 100 000 Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou na rok 2020 rozpočtovány prostředky na poskytnutí daru, OŠMS navrhuje v případě doporučení schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu o částku 100 000 Kč a současně snížena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku.

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 29 222 tis. Kč.

Odbor informatiky

Dar byl zaevidován v systému eDotace – ID O02922.0002.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč organizaci Judo Vysočina, z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO: 22750886 dle materiálu RK-28-2020-29, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz