Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-30: Tarif Veřejné dopravy Vysočiny a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny

RK-28-2020-30.pdf, RK-28-2020-30pr01.pdf , RK-28-2020-30pr02.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-28-2020-30
Název Tarif Veřejné dopravy Vysočiny a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

Rada kraje usnesením č. 0290/05/2020/RK schválila Tarif VDV a Smluvní přepravní podmínky VDV. Z důvodu novelizace vyhlášky č. 175/2020 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a  silniční osobní dopravu a z důvodu zaintegrování městské hromadné dopravy města Třebíč s  VDV od 1. 10. 2020 je nutné schválit Tarif VDV a Smluvní přepravní podmínky VDV.

 

Tarif VDV je uveden v materiálu RK-28-2020-30, př. 1.

Tarif VDV, včetně příloh materiálu Tarif VDV jsou v aktuální podobě v době platnosti zveřejněny na webové adrese www.verejnadopravavysociny.cz. Konkrétně se jedná o přílohy:

č. 1  - Ceník jízdného VDV

č. 2  - Tarifní mapa VDV

č. 3  - Matice tarifních jednic VDV.

 

Smluvní přepravní podmínky VDV jsou uvedeny v materiálu RK-28-2020-30, př. 2.

Smluvní přepravní podmínky VDV, včetně příloh materiálu Smluvních přepravních podmínek VDV jsou v aktuální podobě v době platnosti zveřejněny na webové adrese www.verejnadopravavysociny.cz. Konkrétně se jedná o přílohy:

č. 1 - Seznam Dopravců zapojených do VDV

č. 2 - Seznam linek zapojených do VDV

č. 3 - Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón

č. 4 - Matice povolených cest

č. 5 - Seznam železničních stanic, ve kterých je umožněn nákup jízdních dokladů VDV.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Tarif Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-28-2020-30, př. 1 a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-28-2020-30, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Tarif Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-28-2020-30, př. 1;

schvaluje

Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-28-2020-30, př. 2.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz