Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-34: Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“

Neveřejný materiál:
V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

RK-28-2020-34.pdf, RK-28-2020-34pr01.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-28-2020-34
Název Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 29. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz