Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-35: Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce areálu – projektová dokumentace“

Neveřejný materiál:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

RK-28-2020-35.pdf, RK-28-2020-35pr01.pdf , RK-28-2020-35pr02.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-28-2020-35
Název Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce areálu – projektová dokumentace“
Zpracoval J. Mejzlík, J. Říčan, P. Tlustoš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 9. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz