Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-36: Prodej pozemku v k.ú. a obci Lučice

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-28-2020-36.pdf, RK-28-2020-36pr01.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-28-2020-36
Název Prodej pozemku v k.ú. a obci Lučice
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz