Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-38: Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK

RK-28-2020-38.pdf, RK-28-2020-38pr01.xlsx

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-28-2020-38
Název Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením 0120/02/2016/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo nabýt pozemky od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2. Předmětem výkupu jsou pozemky, které se nacházejí pod krajskými silnicemi v rozsahu materiálu ZK-02-2016-53, př. 3. Za tuto cenu se nepodařilo vykoupit všechny pozemky. Důvodem, proč někteří vlastníci nechtějí pozemky kraji prodat, je zejména neakceptace nabízené ceny a požadavky na její zvýšení. Vlastníci pozemků uvedených v materiálu RK-28-2020-38, př. 1 jsou ochotni pozemky prodat za cenu 125 Kč/m2.

Návrh řešení

V souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK, kterým  zastupitelstvo zmocnilo radu kraje schválením cen nabývaných pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd v případech, že nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných pozemků schválených zastupitelstvem kraje, navrhuje OM rozhodnout zvýšit kupní cenu z částky 50 Kč/m2 na částku 125 Kč/m2 u pozemků uvedených v materiálu RK-28-2020-38, př. 1. Za cenu 125 Kč jsou v současné době vykupovány pozemky zastavěné silnicemi II. a III. tříd.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálu RK-28-2020-38, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 125 Kč/m2.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV projednala s vlastníky pozemků uvedených v přiloženém materiálu výkup pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

Návrh usnesení rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálu RK-28-2020-38, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 125 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 10. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz