Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-41: Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií předložených do 121. výzvy OPŽP - 2. část

RK-28-2020-41.pdf, RK-28-2020-41pr01.pdf , RK-28-2020-41pr02.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-28-2020-41
Název Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií předložených do 121. výzvy OPŽP - 2. část
Zpracoval J. Říčan, M. Zejdová
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o projednání dokumentů Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také jen „RA a RoPD“) na částky uvedené v projektových žádostech pro dva projekty úspor energií na majetku Kraje Vysočina s názvy „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, dolní hala (nové dílny)“ a „Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“, které byly podány do 121. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“).

Na základě usnesení č. 0149/03/2020/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 28. 1. 2020 byl do 121. výzvy v rámci OPŽP podán projekt „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, dolní hala (nové dílny)“ a na základě usnesení č. 2195/37/2019/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 17. 12. 2019 byl do 121. výzvy v rámci OPŽP podán projekt „Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“. Pro tyto projekty byly vydány RA a RoPD dle materiálů RK-28-2020-41, př. 1 a RK-28-2020-41, př. 2. Jedná se o vydání RA a RoPD pro zbývající projekty úspor energií, které byly podány do 121. výzvy (RA a RoPD pro prvních 5 projektů akceptovala rada kraje dne 15. 9. 2020 usnesením č. 1705/27/2020).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje (dále jen „ORR“) a Odbor majetkový (dále jen „OM“) Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-28-2020-41, př. 1 a RK-28-2020-41, př. 2 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-28-2020-41, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, dolní hala (nové dílny)“ a RK-28-2020-41, př. 2  -  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 22. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz