Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-28-2020-43: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-28-2020-43.pdf, RK-28-2020-43pr01.pdf , RK-28-2020-43pr02.pdf , RK-28-2020-43pr03.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-28-2020-43
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hrůza, D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům z programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ (dále jen program). Tento program je určen na podporu podnikatelů do 50 zaměstnanců prostřednictvím spolufinancování nákupu nových strojů a strojního zařízení nebo technického zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení, případně nákupu použitých strojů strojního zařízení včetně nákladů na dopravu, instalaci, uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy.

 

Maximální dotace činí 150 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 3. 7. 2020. Bylo doručeno celkem 188 žádostí s celkovým finančním požadavkem 24 135 192 Kč. První zasedání řídícího výboru programu se konalo dne 19. 8. 2020, druhé zasedání řídícího výboru programu proběhlo distančně dne 15. 9. 2020, včetně hlasování metodou per-rollam. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 8 žádostí. Zbývajících 180 žádostí s požadavkem 23 323 195 Kč postoupilo do bodového hodnocení.

 

Původní finanční alokace programu ve výši 10 000 000 Kč byla rozhodnutím zastupitelstva kraje dne 8. 9. 2020 navýšena na 23 323 195 Kč. Vzhledem k navýšení alokace je navrženo k podpoře všech 180 žádostí, které postoupily do bodového hodnocení, z toho 179 v požadované výši a jedna se sníženou dotací, protože část nákladů se týkala nepodporované činnosti (kominictví-služba). Z tohoto důvodu je celková navrhovaná částka dotací ve výši 23 295 924 Kč nižší než navýšená alokace programu a vznikl tak nerozdělený zůstatek ve výši 27 271 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě usnesení řídícího výboru programu č. 1 navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-28-2020-43, př. 1, rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-28-2020-43, př. 2 a rozhodnout neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-28-2020-43, př. 3.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve FONDU VYSOČINY. Aktuální stav programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 (ORJ 9000000006) činí 23 323 195 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-28-2020-43, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-28-2020-43, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-28-2020-43, př. 3.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz