Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-04: Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-29-2018-04.pdf, RK-29-2018-04pr01.pdf , RK-29-2018-04pr02.pdf , RK-29-2018-04pr03.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-29-2018-04
Název Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídky peněžních účelových darů, a to od společností:

  • Johnson & Johnson, s.r.o. na účast jednoho zdravotnického pracovníka na konferenci „ESGO“ – European Society of Gynaecological Oncology v Lyonu ve výši 10 500 Kč. Smlouva o poskytnutí vzdělávacího grantu je obsažena v materiálu RK-29-2018-04, př. 1;
  • Merck Sharp & Dohme s.r.o. na sponzorování 8. Semináře interních oddělení Vysočiny (pořadatelem je nemocnice) ve výši 10 000 Kč. Smlouva o sponzorování je obsažena v materiálu RK-29-2018-04, př. 2;
  • Merck spol. s r.o. na Den Jihlavského kardiocentra ve výši 10 000 Kč. Smlouva o sponzorství zdravotně zaměřené akce je obsažena v materiálu RK-29-2018-04, př. 3.

Nemocnice je  podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžních účelových darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Peněžní účelové dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smluv dle materiálů RK-29-2018-04, př. 1, RK-29-2018-04, př. 2, RK-29-2018-04, př. 3.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2018-04, př. 1, RK-29-2018-04, př. 2 a RK-29-2018-04, př. 3.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 26. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz