Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-05: Individuální dotace a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-29-2018-05.pdf, RK-29-2018-05pr01.pdf , RK-29-2018-05pr02.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-29-2018-05
Název Individuální dotace a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím, a to:

  • individuální dotace od obce Dukovany ve výši 50 000 Kč na pořízení elektricky polohovatelných lůžek včetně nočních stolků pro nemocnici. Smlouva o poskytnutí individuální dotace je obsažena v materiálu RK-29-2018-05, př. 1;
  • peněžní účelový dar od společnosti B. Braun Medical s.r.o. ve výši 3 000 Kč na vzdělávání v rámci grantu „Nové metody v proktologii – řešení prolapsu rekta“. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-29-2018-05, př. 2.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžních účelových darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Individuální dotace a peněžní účelový dar bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím individuální dotace a peněžního účelového daru dle materiálů RK-29-2018-05, př. 1, RK-29-2018-05, př. 2. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s přijetím individuální dotace a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2018-05, př. 1 a RK-29-2018-05, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 26. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz