Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-06: Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

RK-29-2018-06.pdf, RK-29-2018-06pr01.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-29-2018-06
Název Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce zdravotnického přístroje Eurosets Easy Vakuum generátor pro rekuperaci krve systémem Ortho P.A.S. v počtu 2 ks pro ARO. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu dvou let. Bližší podmínky výpůjčky obsahuje materiál RK-29-2018-06, př. 1.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu delší jednoho roku pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.

Návrh řešení

Předmětem výpůjčky je majetek, který nemocnici potřebuje k zajištění hlavního účelu nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro nemocnici dle materiálu RK-29-2018-06, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2018-06, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 15. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz