Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-11: „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ - výběr nejvýhodnější nabídky

RK-29-2018-11.pdf, RK-29-2018-11pr01.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-29-2018-11
Název „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ - výběr nejvýhodnější nabídky
Zpracoval V. Kotrbová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 31. 7. 2018 usnesením č. 13696/21/2018/RK rozhodla o zahájení veřejné zakázky „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“.

Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny 2 nabídky, které vyhověly zadávacím podmínkám a byly hodnoceny. 

Výsledek hodnocení je uveden ve zprávě o hodnocení nabídek uvedené v materiálu RK-29-2018-11, př. 1.

Návrh řešení

Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout vybrat jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky "Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ nabídku účastníka  HAGEMANN a.s., IČO  26826925, se sídlem Hradní 27/37 Slezská Ostrava 71000.     

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vybrat jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky "Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ nabídku účastníka  HAGEMANN a.s., IČO  26826925, se sídlem Hradní 27/37 Slezská Ostrava 71000;

ukládá

Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz