Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-12: Informace o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina

RK-29-2018-12.pdf, RK-29-2018-12pr01.doc

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-29-2018-12
Název Informace o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matysová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Podle odstavce 5, článku 2, Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina je komise povinna informovat Radu Kraje Vysočina o svém výjezdním zasedání formou stručné písemné zprávy (zápisu), a to nejpozději do 30 dnů od konání tohoto výjezdního zasedání.

Zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 4/2018 dne 18. 9. 2018 se uskutečnilo jako výjezdní, a to ve Stanici Pavlov o.p.s. Zápis z tohoto jednání, ve kterém je uveden program, projednávané body, závěry a  usnesení, je přílohou materiálu RK-29-2018-12, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č.  4/2018 dle materiálu RK-29-2018-12, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 4/2018 dle materiálu RK-29-2018-12, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 16. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz