Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-17: Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury

RK-29-2018-17.pdf, RK-29-2018-17pr01.pdf , RK-29-2018-17pr02.pdf , RK-29-2018-17pr03.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-29-2018-17
Název Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí rozhodnutí o přípravě žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) na realizaci projektů:

II/360 Oslavička - Rudíkov (RK-29-2018-17, př. 1)

II/349 Svatoslav - Čechtín (RK-29-2018-17, př. 2)

II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba (RK-29-2018-17, př. 3)

Uvedené záměry jsou v souladu s výzvou k předkládání žádostí o podporu z IROP na vybrané úseky silnic II. a III. třídy. Předfinancování těchto záměrů je zajištěno usnesením
č. 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/360 Oslavička - Rudíkov; II/349 Svatoslav - Čechtín a II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba do Integrovaného regionálního operačního programu a uložit tento úkol odboru dopravy a silničního hospodářství.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/360 Oslavička - Rudíkov; II/349 Svatoslav - Čechtín a II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů II/360 Oslavička - Rudíkov; II/349 Svatoslav - Čechtín a II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba do Integrovaného regionálního operačního programu.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz