Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-19: Veřejná zakázka na stavební práce: II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.

RK-29-2018-19.pdf, RK-29-2018-19pr01.docx , RK-29-2018-19pr02.pdf , RK-29-2018-19pr02upr01.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-29-2018-19
Název Veřejná zakázka na stavební práce: II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č.  1, část II., jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci silnice II/130 mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Hradec. Rekonstrukce proběhne v úseku mezi křižovatkou s místní komunikací na konci obce Hradec a křižovatkou se silnicí II/150 v obci Ledeč nad Sázavou za železničním podjezdem. Celková délka rekonstrukce je cca 1,6 km. Zakázka bude zadána v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-29-2018-19, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy komise.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II. v souladu s materiálem RK-29-2018-19, př. 1;
  • jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-29-2018-19, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka;
  • uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II. formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-29-2018-19, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-29-2018-19, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II. dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-29-2018-19, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz