Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-22: Prodej pozemku v k.ú. Kamenice u Herálce

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-29-2018-22.pdf, RK-29-2018-22pr01.pdf , RK-29-2018-22pr02.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-29-2018-22
Název Prodej pozemku v k.ú. Kamenice u Herálce
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz