Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-31: Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018

RK-29-2018-31.pdf, RK-29-2018-31pr01.xls , RK-29-2018-31pr02.xls

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-29-2018-31
Název Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
Zpracoval H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší změny čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství. 

Usnesením č. 0745/13/2018/RK dne 24. 4. 2018 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2018 za odvětví školství dle materiálů RK-13-2018-48, př. 1. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též „FI“) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.

Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.

Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI.

Změna čerpání FI spočívá:

  • u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava v zařazení nové akce "Vybavení denní místnosti pro zaměstnance nové kuchyně" v částce 42 000 Kč;
  • u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou v zařazení nové akce "Výměna auta určeného pro rozvoz stravy" v částce 230 000 Kč, v zařazení nové akce "Laboratoř elektrotechnických měření - stoly, včetně příslušenství" v částce 1 469 205 Kč, v zařazení nové akce "Laboratoř elektrotechnických měření - soubor mikrokom" v částce 50 167 Kč.
Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje udělit souhlas se změnou použití FI příspěvkových organizací na rok 2018 včetně věcného čerpání tohoto fondu dle materiálů RK-29-2018-31, př. 1 a RK-29-2018-31, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-29-2018-31, př. 1 a RK-29-2018-31, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz