Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-35: Zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov a Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-29-2018-35.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-29-2018-35
Název Zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov a Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval H. Dolejší, V. Dvořáková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádosti Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov  a Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 o zvýšení příspěvku na provoz:

1)  Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov žádá o  částku 30 250 Kč; 

K 1. 1. 2013 došlo ke sloučení Střední školy Kamenice nad Lipou a Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov. Vzhledem k tomu, že v obou školách byla různým způsobem vedena spisová služba, chce nyní škola sjednotit vedení spisové služby. Škola řešila sjednocení spisové služby s odborem informatiky a odbornou firmou GEOVAP, spol. s.r.o. a ta jako řešení navrhla přenést dokumenty z jedné spisové služby do druhé.

2)  Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 žádá o částku 9  680 Kč.

K 1. 7. 2018 došlo ke sloučení Dětského domova, Budkov 1 s Dětským domovem, Jemnice, Třešňová 748. Vzhledem k tomu, že v obou organizacích byla různým způsobem vedena spisová služba, chce nyní nástupnická organizace sjednotit vedení spisové služby.

 

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje zvýšit příspěvek na provoz na pokrytí zvýšených nákladů z prostředků alokovaných na kapitole Školství, mládeže a sportu na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů, které nebudou do konce roku zcela vyčerpány.

Za tímto účelem navrhuje OŠMS radě kraje:

  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 30 250  Kč a § 3133 - Dětské domovy o částku 9  680 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 39  930 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 30 250 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním sloučení spisových služeb dle materiálu RK-29-2018-35;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Dětskému domovu, Jemnice, Třešňová 748, IČO 60418516 o částku 9  680 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním sloučení spisových služeb dle materiálu RK-29-2018-35.
Stanoviska Odbor informatiky

Odbor informatiky souhlasí s navrženým postupem

Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Grémium ředitele

Souhlasím s navrhovaným řešením.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 30 250  Kč a § 3133 - Dětské domovy o částku 9  680 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 39  930 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 30 250 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním sloučení spisových služeb dle materiálu RK-29-2018-35;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Dětskému domovu, Jemnice, Třešňová 748, IČO 60418516 o částku 9  680 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním sloučení spisových služeb dle materiálu RK-29-2018-35.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz