Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2018-40: Odvolání ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-29-2018-40.pdf, RK-29-2018-40pr01.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-29-2018-40
Název Odvolání ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová
Předkládá V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 23. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz