Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-06: Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-29-2020-06.pdf, RK-29-2020-06pr01.pdf , RK-29-2020-06pr02.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-29-2020-06
Název Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku, a to:

  • věcného daru od BELUPO léky a kosmetika, s.r.o. – organizační složky (přípravky Belozyme) pro lékárnu nemocnice v celkové hodnotě 51 850 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-29-2020-06, př. 1;
  • věcného daru od Herbacos Recordati s.r.o. (500 ks ochranných bavlněných roušek) pro potřeby nemocnice v celkové hodnotě 35 310 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-29-2020-06, př. 2.

Nemocnice je  podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí věcného daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Věcné dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením Darovacích smluv dle materiálů RK-29-2020-06, př. 1 a RK-29-2020-06, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2020-06, př. 1 a RK-29-2020-06, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 16. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz