Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-07: Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-29-2020-07.pdf, RK-29-2020-07pr01.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-29-2020-07
Název Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím, a to:

  • peněžního účelového daru (výtěžek veřejné sbírky evidované u Města Třebíč) ve výši 6 038,04 Kč na modernizaci přístrojového vybavení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-29-2020-07, př. 1.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Návrh řešení

Peněžní účelový dar bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím daru dle materiálu RK-29-2020-07, př. 1. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2020-07, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 16. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz