Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-14: Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2020

RK-29-2020-14.pdf, RK-29-2020-14pr01.xls , RK-29-2020-14pr02.xlsx

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-29-2020-14
Název Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2020
Zpracoval R. Paulíková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 2
Popis problému

Ekonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2020.

Návrh řešení

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2020 a má následujících 8 částí: 

 

   1)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 8/2020

  • včetně kapitoly Evropské projekty

   2)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 8/2020

  • pouze kapitola Evropské projekty

   3)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 8/2020

  • bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

   4)   Financování Kraje Vysočina za období 1 – 8/2020

   5)   Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 8/2020

   6)   Sociální fond za období 1 – 8/2020

   7)   Fond Vysočiny za období 1 – 8/2020

   8)   Fond strategických rezerv za období 1 – 8/2020 

 

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 8. 2020.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2020 dle materiálu RK-29-2020-14, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 6. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz