Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-17: Stanovení platu řediteli Střední školy stavební Třebíč

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-29-2020-17.pdf, RK-29-2020-17pr01.pdf , RK-29-2020-17pr02.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-29-2020-17
Název Stanovení platu řediteli Střední školy stavební Třebíč
Zpracoval J. Dočkalová
Předkládá I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 6. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz