Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-18: Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

RK-29-2020-18.pdf, RK-29-2020-18pr01.doc

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-29-2020-18
Název Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Zpracoval J. Dočkalová, L. Novotná
Předkládá I. Hanáková Kosourová, L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší vypsání výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Důvodem je vzdání se funkce bývalého ředitele příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2020. Oznámení o vzdání se funkce vzala Rada Kraje Vysočina na vědomí dne 21. 4. 2020 usnesením č. 701/13/2020/RK, kterým vyhlásila výběrové řízení na ředitelku/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Dne 11. 8. 2020 usnesením č. 1492/24/2020/RK rada kraje rozhodla o zrušení výběrového řízení. S účinností od 2. 9. 2020 je zástupkyně ředitele oprávněna jednat v působnosti ředitele v plném rozsahu do doby jmenování nové ředitelky/nového ředitele galerie.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje vyhlásit výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-29-2020-18, př. 1.

Dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rada kraje vykonává zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-29-2020-18, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 1. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz