Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-19: 30. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

RK-29-2020-19.pdf, RK-29-2020-19pr01.pdf , RK-29-2020-19pr02.pdf , RK-29-2020-19pr03.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-29-2020-19
Název 30. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval L. Novotná
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Radě Kraje Vysočina je předkládán návrh na poskytnutí finančního daru v souvislosti s udělením Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která byla v letošním roce vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“. Soutěž je tradiční součástí Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Pořadatelem soutěže je Krajská knihovna Vysočiny a ceny budou udělovány v kategoriích: Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu, Cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu. Znovu bude udělena i Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina. Knihy k ocenění vybírá odborná porota složená z  knihovnic, knihovníků a zástupců dalších kulturních organizací z Kraje Vysočina, předsedou poroty je v letošním roce PhDr. Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky.

Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. 2. 2020 usnesením 0045/01/2020/ZK. Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny je spojena s finančním darem ve výši 60 000 Kč, přičemž polovinu získává autor a polovinu nakladatel.

30. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě je plánován ve dnech 23. a 24. října 2020. Ceny za nejkrásnější knihy jsou vyhlašovány a předávány na slavnostním večeru v první den veletrhu. Nad soutěží „O nekrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ 30. Podzimního knižního veletrhu převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla v soutěži "O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu", vyhlášené v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny, a které bude udělena Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, dle materiálů RK-29-2020-19, př. 1 a RK-29-2020-19, př. 2.

Finanční prostředky na poskytnutí finančních darů v celkové výši 60 000 Kč jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:O03003.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření na kapitole Kultura.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou soutěže "O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu" vyhlášené v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě jako nejkrásnější kniha Vysočiny, a které bude udělena Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, dle materiálů RK-29-2020-19, př. 1 a RK-29-2020-19, př. 2.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz