Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-31: Prodej části pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-29-2020-31.pdf, RK-29-2020-31pr01.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-29-2020-31
Název Prodej části pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz