Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-33: Majetkoprávní příprava pro stavbu "II/353 Stáj - Zhoř" deponie

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-29-2020-33.pdf, RK-29-2020-33pr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-29-2020-33
Název Majetkoprávní příprava pro stavbu "II/353 Stáj - Zhoř" deponie
Zpracoval J. Pikla
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz