Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-40: Darování pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí

RK-29-2020-40.pdf, RK-29-2020-40pr01.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-29-2020-40
Název Darování pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Město Velké Meziříčí požádalo Kraj Vysočina o darování pozemku par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí. Pozemek par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí je ve vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaří s ním Gymnázium Velké Meziříčí, příspěvková organizace. Pozemek je zastavěný chodníkem.

Návrh řešení

Odbor majetkový  navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Velké Meziříčí pozemek par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí.

Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování tohoto pozemku na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - č. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

souhlasí s darováním pozemku par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Gymnázium Velké Meziříčí, příspěvková organizace

souhlasí s darováním pozemku par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz