Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-48: Požadavek na zvýšení kupní ceny za pozemky pod krajskými silnicemi

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-29-2020-48.pdf, RK-29-2020-48pr01.xls

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-29-2020-48
Název Požadavek na zvýšení kupní ceny za pozemky pod krajskými silnicemi
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz