Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-49: Rozhodnutí o poskytnutí náhrad při rozhodnutí o vyvlastnění pozemků pro stavby silnic

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-29-2020-49.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-29-2020-49
Název Rozhodnutí o poskytnutí náhrad při rozhodnutí o vyvlastnění pozemků pro stavby silnic
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz