Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-53: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánů investic a oprav organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020

RK-29-2020-53.pdf, RK-29-2020-53pr01.pdf , RK-29-2020-53pr02.pdf , RK-29-2020-53pr03.pdf , RK-29-2020-53pr04.pdf , RK-29-2020-53pr05.pdf , RK-29-2020-53pr06.pdf , RK-29-2020-53pr07.xls , RK-29-2020-53pr08.xls , RK-29-2020-53pr09.xls , RK-29-2020-53pr10.xls , RK-29-2020-53pr11.xls , RK-29-2020-53pr12.xls

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-29-2020-53
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánů investic a oprav organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
Zpracoval J. Bína, R. Sýkora, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 12
Popis problému

Materiál řeší žádosti příspěvkových organizací za odvětví sociální péče zřizovaných Krajem Vysočina o schválení změny čerpání fondu investic (dále též „FI“) na rok 2020.

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace:

 • nákup sprchovacího lehátka ve výši 150 000 Kč, výměna původního za nové z důvodu opotřebení (stáří 20 let) a nerentabilnosti opravy původního zařízení, nákup bude realizován z investičních prostředků organizace dle materiálu RK-29-2020-53, př. 1;

Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvková organizace:

 • nákup myčky nádobí ve výši 120 000 Kč (stávající myčku již nelze opravit), nákup bude realizován z investičních prostředků organizace dle materiálu RK-29-2020-53, př. 2;

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace:

 • nákup sušícího stroje ve výši 120 000 Kč (současný stroj je opakovaně nefunkční, opravy jsou nerentabilní, stáří stroje 19 let), nákup bude realizován z investičních prostředků organizace dle materiálu RK-29-2020-53, př. 3;

Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace:

 • instalace ochranných folií (výměna za stávající žaluzie) v hodnotě 160 000 Kč (z důvodu stavebních specifik nelze instalovat původní žaluzie), rekonstrukce vstupní brány v souladu s požadavky památkové péče v hodnotě 200 000 Kč, nákupy budou realizovány z investičních prostředků organizace dle materiálu RK-29-2020-53, př. 4;

Domov Háj, příspěvková organizace:

 • nákup 5 ks docházkových čteček do nových nemovitostí, které vzniknou v rámci transformace Domova Háj, příspěvkové organizace v hodnotě do 220 000 Kč (cena jedné čtečky je cca 42 350 Kč), nákup bude realizován z investičních prostředků organizace dle materiálu RK-29-2020-53, př. 5;

Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace:

 • nákup 2 ks osobních vozidel v celkové hodnotě 850 000 Kč (z toho investiční příspěvek z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 450 000 Kč a 400 000 Kč bude hrazeno z investičních prostředků organizace), jedno z vozidel rozšíří vozový park z důvodu zajištění dopravní obslužnosti nových míst poskytování sociálních služeb. Druhé vozidlo nahradí vozidlo, které bylo zlikvidováno při havárii zaviněním třetí osoby dle materiálu RK-29-2020-53, př. 6.
Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas Domovu pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizaci s čerpáním fondu investic dle materiálu RK-29-2020-53, př. 7, Domovu pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizaci s čerpáním fondu investic dle materiálu RK-29-2020-53, př. 8, Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci s čerpáním fondu investic dle materiálu RK-29-2020-53, př. 9, Domovu Nové Syrovice, příspěvkové organizaci s čerpáním fondu investic dle materiálu RK-29-2020-53, př. 10, Domovu Háj, příspěvkové organizaci s čerpáním fondu investic dle materiálu RK-29-2020-53, př. 11, Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci s čerpáním fondu investic dle materiálu RK-29-2020-53, př. 12 a s tím související rozpočtové opatření. Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 je v rámci kapitoly Sociálních věcí počítáno s pořízením movitého vybavení a obnovou vozového parku u příspěvkových organizací. Aktuální stav rezervy je 1 400 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere na vědomí čerpání fondu investic a aktualizovaný plán oprav u uvedených příspěvkových organizací dle návrhu usnesení a nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Návrh usnesení schvaluje
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Třebíč - Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizaci IČ 71184538 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 7;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizaci IČ 71184562 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 8;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci IČ 71184520 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 9;
 • čerpání fondu investic a aktualizovaný plán oprav Domovu Nové Syrovice, příspěvkové organizaci IČ 71184597 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 10;
 • čerpání fondu investic Domovu Háj, příspěvkové organizaci IČ 60128054 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 11;
 • čerpání fondu investic Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci IČ 71184473 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 12;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 450 000 Kč s určením pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 450 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 450 000 Kč na nákup automobilu.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz