Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-55: Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.

RK-29-2020-55.pdf, RK-29-2020-55pr01.doc

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-29-2020-55
Název Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.
Zpracoval H. Šteflová, J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Společnost BEL Sýry Česko a.s. nabídla Kraji Vysočina věcný dar - výrobky této potravinářské firmy. Návrh darovací smlouvy včetně specifikace daru je obsažen v materiálu RK-29-2020-55, př. 1. Věcný dar je určen na pomoc v současné situaci vyvolané bojem proti šíření onemocnění covid-19.

Návrh řešení

Doporučujeme Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí věcného daru dle přílohy RK-29-2020-55, př. 1 a předmět daru rozdistribuovat v Kraji Vysočina k rychlé spotřebě.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2020-55, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 7. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz