Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-09: Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-30-2020-09.pdf, RK-30-2020-09pr01.pdf , RK-30-2020-09pr02.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-30-2020-09
Název Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku, a to:

  • věcného daru od HARTMANN – RICO a.s. (fotoaparát) pro infekční oddělení nemocnice v  celkové hodnotě 3 637 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-30-2020-09, př. 1;
  • peněžního účelového daru od NA KOLE DĚTEM – nadačního fondu pro dětské oddělení nemocnice v celkové hodnotě 100 000 Kč na dovybavení pokojů pro pacienty. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-30-2020-09, př. 2.

Nemocnice je  podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí věcného a peněžního daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Věcný a peněžitý dar jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením Darovacích smluv dle materiálů RK-30-2020-09, př. 1 a RK-30-2020-09, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2020-09, př. 1 a RK-30-2020-09, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 23. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz