Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-11: Zrušení usnesení o zvýšení příspěvku na provoz - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele

RK-30-2020-11.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-30-2020-11
Název Zrušení usnesení o zvýšení příspěvku na provoz - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál řeší zrušení usnesení 0322/06/2020/RK, kterým byl zvýšen závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť,  K Valše 1251/38, 589 21 Třešť, IČO: 48461636, o částku 22 500 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s účastí pedagogů školy na soutěži Trophée Mille International v Remeši.

Důvodem zrušení je, že se v roce 2020 mezinárodní kolo Trophée Mille z důvodu pandemie nemoci covid-19 nekonalo, a tedy ani nedošlo k účasti zástupců uvedené střední školy. 

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že mezinárodní kolo soutěže Trophée Mille, které se mělo konat v roce 2020, bylo přeloženo na rok 2021, nedošlo k žádným výdajům spojeným s touto akcí. Zrušením usnesení 0322/06/2020/RK dojde ke snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 22 500 Kč Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, K Valše 1251/38, 589 21 Třešť, IČO: 48461636.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje.

Návrh usnesení ruší

usnesení 0322/06/2020/RK.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz