Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-12: Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina

RK-30-2020-12.pdf, RK-30-2020-12pr01.xls , RK-30-2020-12pr02.doc

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-30-2020-12
Název Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracoval K. Svobodová, D. Vrábelová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor sekretariátu hejtmana vždy v pololetí a na konci čtyřletého volebního období žádá členy zastupitelstva o vyplnění ankety, aby tak úřad získal zpětnou vazbu týkající se úrovně servisu poskytovaného členům Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Odbor sekretariátu hejtmana předložil členům Zastupitelstva Kraje Vysočina anketu. O přípravě a předložení ankety byla Rada Kraje Vysočina informována na svém zasedání č. 24/2020 dne 11. 8. 2020 (číslo usnesení 1436/24/2020/RK).

Výsledky ankety jsou přílohou tohoto materiálu č. 1 (průměry známek za jednotlivé oblasti) a č. 2 (doplňující slovní komentáře).

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana bude se zpětnou vazbou a názory zastupitelů pracovat a bude se snažit i nadále zlepšovat poskytovaný servis.

Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje radě kraje vzít na vědomí informaci o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-30-2020-12, př. 1 a RK-30-2020-12, př. 2.

Ihned po projednání v radě kraje budou s výsledky ankety seznámeni všichni členové Zastupitelstva Kraje Vysočina – a to prostřednictvím informačního emailu, který jim bude zaslán včetně materiálu a příloh, které projednala rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-30-2020-12, př. 1 a RK-30-2020-12, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz