Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-13: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích

RK-30-2020-13.pdf, RK-30-2020-13pr01.xlsx , RK-30-2020-13pr02.xlsx , RK-30-2020-13pr03.xlsx , RK-30-2020-13pr04.xlsx , RK-30-2020-13pr05.xlsx , RK-30-2020-13pr06.xlsx , RK-30-2020-13pr07.xlsx , RK-30-2020-13pr08.xlsx

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-30-2020-13
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích
Zpracoval P. Buňat, M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 8
Popis problému

Rada kraje na svém zasedání dne 22. 6. 2020 schválila usnesením č. 1207/20/2020/RK návrh na zavedení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií spočívající v plošné úpravě vstupného do stálých expozic a výstav, a to s platností od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 s tím, že ztráty z tržeb ze vstupného budou těmto organizacím refundovány formou zvýšeného příspěvku na provoz.

V materiálu RK-30-2020-13, př. 1 je uveden souhrn celkové návštěvnosti a ztrát z tržeb ze vstupného za měsíc září 2020 za všechny sbírkotvorné organizace. Podrobné vyčíslení návštěvnosti včetně ztrát z tržeb za jednotlivé organizace a jejich pobočky je obsaženo v materiálech RK-30-2020-13, př. 2, RK-30-2020-13, př. 3, RK-30-2020-13, př. 4, RK-30-2020-13, př. 5, RK-30-2020-13, př. 6, RK-30-2020-13, př. 7, RK-30-2020-13, př. 8.

Celková návštěvnost za září dosáhla souhrnně ve všech organizacích včetně poboček 19 379 návštěv, z toho 11 591 spadalo do kategorie plošných slev. Celková ztráta z tržeb činí 581 080 Kč.

Souhrnně za měsíce červenec až září činila ztráta z tržeb 4 343 560 Kč. Před zavedením dočasného opatření formou plošného úpravy vstupného se očekávalo, že ztráta může dosáhnout cca k 4 milionům Kč.

Souhrnná návštěvnost ve všech organizacích za měsíce červenec až září byla cca 116 tisíc návštěvníků, z toho přes 82 tisíc navštívilo organizace v rámci zlevněného vstupného.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové výši 581 080 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 581 080 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace dle materiálu RK-30-2020-13, př. 1 na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období září 2020. Současně se navrhuje provést u dotčených organizací úpravy závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o  částku 581 080 Kč.

Dotčené příspěvkové organizace zapracují zvýšení příspěvků na provoz do finančních plánů.

Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 28 952 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové 581 080 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 581 080 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období září 2020 dle materiálu RK-30-2020-13, př. 1;
  • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ u sbírkotvorných organizací o celkovou částku 581 080 Kč určenou na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období září 2020 dle materiálu RK-30-2020-13, př. 1;
bere na vědomí

ukončení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií spočívajícího v plošné úpravě vstupného do stálých expozic a výstav. Jednotlivé příspěvkové organizace navrátily od 1. října 2020 klasickou výši vstupného.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz